ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Derneğimiz ilk olağan genel kurul toplantısının; aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülüp, karara bağlanarak sonuçlandırılması için 06/11/2021 günü saat 10:00’da dernek yerleşim yerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 13/11/2021  günü aynı yer ve saatte yapılmasına yönetim kurulumuzun 22/10/2021 tarihli ve 2021/ 6 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Gündemi:

 1. Yoklama ve açılış,
 2. Divan heyeti seçimi,
 3. Dernek zorunlu organlarının seçimi,
 4. Dilek, temenniler ve kapanış.

Haberler

Şampiyon Çağdaş Bodrum’a çok yakıştı

ÇAĞDAŞ BODRUMSPOR – İSTATİSTİK KİTAPÇIĞI

Çağdaş Bodrumspor – Depomaxx Haremspor

Çağdaş Bodrumspor – Depomaxx Haremspor istatistik tablosuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Çağdaş Bodrumspor – Depomaxx Haremspor istatistik

GENEL KURUL ÇAĞRISI

GENEL KURUL ÇAĞRISI

Derneğimiz olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere 09/04/2023 tarihinde saat 10:00’da dernek merkezinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının 17/04/2023 tarihinde aynı yer ve aynı saatte aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem:

 • Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
 • Divan heyetinin oluşturulması.
 • Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması.
 • Denetim kurulu raporunun müzakeresi ve oylanması.
 • 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu çerçevesinde, Dernek faaliyetlerinin 6102 sayılı kanun Hükümlerince kurulacak olan tüzel kişiliğe devri hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
 • “Spor Kulüplerinin Birleşmesi ve Mal Varlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında Dernek adına Devir Sözleşmesi yapılabilmesi hakkında yönetim kuruluna yetki verilmesinin karara bağlanması.
 • Altıncı madde kapsamında; Kulübün borç ve alacaklarının açılması düşünülen işletmeye devredilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
 • Dilek, temenniler ve kapanış.